In de programmabegroting hebben wij per programma een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting en een analyse van de baten en lasten ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar  opgenomen. Om de financiële analyses en toelichtingen niet zowel in de programmaverantwoording en het overzicht van baten en lasten op te nemen, verwijzen wij voor de analyse en toelichting van de  baten en lasten per programma ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar naar het onderdeel “Wat heeft het gekost?” van de programmabegroting.

Programma

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 0

880

311

569

880

104

776

919

104

814

919

104

815

915

104

811

916

104

812

Programma 1

604

61

543

752

99

653

786

66

719

802

66

735

807

67

740

825

67

758

Programma 2

728

44

684

931

21

910

858

21

837

866

21

844

935

21

914

959

21

937

Programma 3

19

20

-1

49

21

28

52

22

30

52

22

30

52

23

29

52

23

28

Programma 4

799

82

717

592

96

495

605

96

508

608

96

512

597

96

501

601

96

504

Programma 5

1.059

80

979

1.795

124

1.670

1.615

137

1.477

1.487

146

1.341

1.487

146

1.341

1.487

146

1.340

Programma 6

4.854

1.679

3.175

5.221

1.152

4.069

5.284

1.152

4.132

5.282

1.152

4.129

5.324

1.152

4.172

5.333

1.152

4.181

Programma 7

1.216

1.262

-46

1.613

1.413

200

1.628

1.371

256

1.660

1.411

250

1.655

1.399

256

1.655

1.401

254

Programma 8

338

719

-381

1.464

839

625

2.060

982

1.078

1.246

895

351

1.408

1.111

297

1.091

803

288

Subtotaal programma's

10.497

4.258

6.239

13.297

3.871

9.426

13.806

3.953

9.853

12.922

3.915

9.007

13.180

4.120

9.060

12.918

3.815

9.103

Alg. dekkingsmiddelen

173

11.627

-11.454

59

10.523

-10.464

134

11.016

-10.882

247

11.279

-11.032

359

11.548

-11.189

483

11.784

-11.301

Overhead

5.569

9

5.559

2.844

0

2.844

2.352

0

2.352

2.344

0

2.344

2.304

0

2.304

2.304

0

2.304

VpB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

7

13

0

13

7

0

7

Onvoorzien

0

0

0

28

0

28

28

0

28

28

0

28

28

0

28

28

0

28

Saldo baten en lasten

16.239

15.895

344

16.228

14.394

1.834

16.319

14.969

1.350

15.547

15.194

353

15.884

15.668

217

15.740

15.599

142

Reserves programma 0

0

0

0

0

434

-434

0

446

-446

0

288

-288

0

254

-254

0

248

-248

Reserves programma 1

5

116

-111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 2

309

89

220

0

68

-68

30

30

0

1.052

1.053

-1

0

70

-70

0

83

-83

Reserves programma 3

216

422

-206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 4

270

200

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 5

0

5

-5

0

381

-381

0

129

-129

0

99

-99

0

99

-99

0

99

-99

Reserves programma 7

104

477

-372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 8

0

0

0

22

317

-295

465

1.242

-777

0

62

-62

0

24

-24

0

0

0

Subt. mutaties reserves

904

1.309

-405

22

1.200

-1.178

495

1.847

-1.352

1.052

1.502

-450

0

447

-447

0

430

-430

Resultaat

17.143

17.204

-61

16.250

15.594

656

16.814

16.816

-2

16.599

16.696

-97

15.884

16.115

-230

15.740

16.028

-288