*   Uitgaven worden geactiveerd en direct volledig afgeschreven
**   Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve