Wat willen wij bereiken?

De gemeente Baarle-Nassau hecht grote waarde aan het onderhouden van betekenisvol contact en samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Wij maken daarbij klantgericht en optimaal gebruik van de kennis die bij hen aanwezig is. Soepel inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.
Daardoor creëren wij draagvlak en dragen wij gezamenlijk bij aan de leefbaarheid van de kernen. Het bestuur opereert daarbij transparant.

Wat gaan we ervoor doen?