Wat willen wij bereiken?

In Baarle-Nassau bieden wij alle inwoners de kans om erbij te horen en volwaardig mee te (blijven) doen op alle gebieden. Dat geldt ook voor jeugdigen. Jeugdigen in Baarle-Nassau kunnen zich ontwikkelen tot participerende burgers. De gemeente schept daartoe de voorwaarden voor persoonlijke groei, vooral door middel van onderwijs en voorschoolse educatie.

Wat gaan we ervoor doen?