Wat willen wij bereiken?

We willen dat iedereen die in onze gemeente woont kan meedoen aan de samenleving. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat onze inwoners in de basis hiervoor zelf verantwoordelijk zijn en dat de gemeente (waar dat nodig is) de randvoorwaarden creëert waarbinnen inwoners kunnen participeren.  
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat alle inwoners op een prettige wijze hun vrije tijd kunnen besteden in onze gemeente. Dit doen wij door:

  • een gevarieerd aanbod van vrije tijdsvoorzieningen in stand te houden en te ontwikkelen, zoals sportaccommodaties, recreatieve voorzieningen en culturele accommodaties;
  • diverse culturele, recreatieve en sportieve activiteiten te financieren en/of te subsidiëren;
  • de deelname aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten te stimuleren onder jongeren.

Wat gaan we ervoor doen?