Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid van de gemeente is er op gericht de kwaliteit van onze kernen en ons buitengebied te versterken.

Wat gaan we ervoor doen?