Wat gaan we ervoor doen?

In de huidige meerjarenraming is rekening gehouden met een structurele toename van de opbrengsten met 3% per jaar. Een deel van deze extra opbrengsten wordt gerealiseerd door een toename van het aantal niet-woningen. De toename van het aantal niet-woningen voor het belastingjaar 2018 is op dit moment nog niet bekend.

Doelstellingen