Wat gaan we ervoor doen?

In de huidige meerjarenraming is rekening gehouden met een structurele toename van de opbrengsten met 3% per jaar. Een deel van deze extra opbrengsten wordt gerealiseerd door een toename van het aantal woningen (bij een toename van ongeveer 35 woningen nemen de ozb-opbrengsten met 1% toe). De toename van het aantal woningen voor het belastingjaar 2018 is op dit moment nog niet bekend.

Doelstellingen