Wat gaan we ervoor doen?

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces worden gerekend tot de overhead. Overhead bestaat in elk geval uit:

 1. Leidinggevenden in het primaire proces.
 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
 3. P&O/HRM.
 4. Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
 5. Interne en externe communicatie met uitzondering van communicatie met de klant.
 6. Juridische zaken.
 7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning
 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT).
 9. Facilitaire zaken en huisvesting.
 10. Documentaire Informatie Voorziening (DIV).
 11. Managementondersteuning in het primair proces.

De totale overheadkosten van de gemeente Baarle-Nassau worden in 2018 geraamd op een bedrag van € 2.351.635 (zie tabel 1). Een groot deel van deze kosten wordt gemaakt en verantwoord in de ABG-organisatie. Op basis van een in het verleden vastgestelde verdeelsleutel wordt 21,6% van de kosten door de ABG-organisatie in rekening gebracht bij de gemeente Baarle-Nassau (zie tabel 2).

De totale bijdrage aan de ABG wordt op basis van vaste bedragen (afval en riool) en vaste percentages doorbelast aan de diverse taakvelden (zie tabel 2). Zowel de vaste bedragen als de vaste percentages zijn gebaseerd op historische gegevens (urenverantwoording) van voor 1 januari 2016.

De bijdrage aan de ABG is in 2018 t.o.v. 2017 afgenomen met een bedrag van € 90.000. Dit heeft de volgende oorzaken:

Indexering

€  108.000

Nadeel

Eenmalige kosten 2017 a.g.v. maatwerkoplossing personeelslid

€    18.000

Voordeel

Eenmalige kosten 2017 a.g.v. digitalisering archief

€    35.000

Voordeel

Afname kosten bovenformatieve medewerkers   

€    15.000

Voordeel

Eenmalige kosten 2017 a.g.v. ziekteverzuim en achterstallig werk fysiek domein

€  137.000

Voordeel

Kosten informatiebeleidsplan   

€       7.000

Nadeel

€     90.000

Voordeel

Tabel 1

Tabel 2

Doelstellingen