Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
090Vennootschapsbelasting (VpB)L0007137
B000000
Totaal lasten Vennootschapsbelasting0007137
Totaal baten Vennootschapsbelasting000000
Saldo lasten en baten Vennootschapsbelasting0007137