Wat gaan we ervoor doen?

Crisisbeheersing/Rampenbestrijding
In het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is besloten om de rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau te organiseren. Sinds 1 oktober 2016 is de crisisbeheersing/rampenbestrijdings-organisatie op districtsniveau Hart van Brabant georganiseerd. Iedere deelnemer aan deze districtelijke samenwerking levert op basis van het aantal inwoners een aantal districtelijke functionarissen en een financiële bijdrage. De districtelijke bijdrage wordt  gebruikt voor het vakbekwaam houden van districtelijke functionarissen en  tevens wordt hier ambtelijke ondersteuning uit bekostigd. Deze financiële bijdrage past binnen het reguliere budget voor crisisbeheersing/rampenbestrijding.
Door deze districtelijke samenwerking is sprake van een slagvaardige crisisorganisatie die goed is voorbereid op haar taken en voldoet aan de gestelde eisen.

Brandweerzorg en bluswater
Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Op deze manier hebben we een gedegen brandweerzorg georganiseerd. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. Op het moment dat er daadwerkelijk repressieve inzet van brandweer nodig is, is er al veel leed gepasseerd. Daarom zetten we, samen met onder andere de brandweer, in op preventie en vroege signalering van brand.
De repressieve brandweerzorg wordt uitgevoerd door Korps Baarle, wat zowel het grondgebied van Baarle-Nassau als van Baarle-Hertog verzorgt. Hieraan ten grondslag ligt een samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio MWB enerzijds en de Zone Taxandria anderzijds, die momenteel herijkt wordt.

Doelstellingen