Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
080Overige baten en lastenL02828282828
B000000
Totaal lasten Onvoorziene uitgaven02828282828
Totaal baten Onvoorziene uitgaven000000
Saldo lasten en baten Onvoorziene uitgaven02828282828