Wat gaan we ervoor doen?

Vrijetijdseconomie  
Als afgeleide van de toekomstvisie “Samen Uniek”, zal de nieuwe visie vrijetijdseconomie worden opgesteld. Hier zullen wenselijke resultaten, activiteiten en benodigde middelen uit voort vloeien teneinde de strategische keuzes ter stimulering van de vrijetijdseconomie te realiseren.
De visie vrijetijdseconomie is mede gebaseerd op een analyse van de bestaande recreatieve voorzieningen (verblijfs- en dagrecreatie, horeca en retail). In de visie vrijetijdseconomie zijn acties en doelstellingen geformuleerd om de strategische keuzes ter stimulering van de vrijetijdseconomie te realiseren.
 
Stimuleren van projecten en initiatieven op het vlak van vrijetijdseconomie
Met de gemeente Baarle-Hertog, het StOB en de VVV is een uitvoeringsplan 2013-2016 opgesteld en door het GOB plenair vastgesteld. Dit uitvoeringsplan is vernieuwd vastgesteld voor 2017. Voor 2018 en verder wordt een update van de toeristische visie opgesteld, alsmede een meerjarig uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt rekening gehouden met het Place Brand-concept en de leefstijlanalyse. De visie vrijetijdseconomie geeft input voor het uitvoeringsplan 2018 en verder.

Doelstellingen