Wat gaan we ervoor doen?

Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassing overgegaan naar de schoolbesturen. Omdat we in de gemeente te maken hebben met twee multifunctionele accommodaties is met het onderwijs afgesproken dat de gemeente de regie houdt over het onderhoud. We hebben afspraken met de onderwijsbesturen gemaakt hoe we dit praktisch en juridisch regelen.

Zoals vermeldt bij de context en achtergronden spelen er de komende jaren geen vraagstukken met betrekking tot nieuwbouw of renovatie.

Doelstellingen