Wat gaan we ervoor doen?

Kwaliteitsimpuls openbaar groen
Een gevarieerd en goed onderhouden areaal groen biedt een aantrekkelijke openbare ruimte voor inwoners en recreanten. Vandaar dat de Groenvisie Grenzeloos Groen in Baarle-Nassau op 12 juli 2017 is vastgesteld. De Groenvisie geeft aan welke speerpunten van beleid gehanteerd worden voor de renovaties en het onderhoud van het openbaar groen. De belangrijkste thema's om de gewenste kwaliteitsimpuls te bereiken zijn biodiversiteit, duurzaamheid en onderhoud.
Een goed en gezond bomenbestand is een belangrijk onderdeel van de Groenvisie. Door medewerkers van de buitendienst wordt op basis van de VTA-methodiek controle uitgevoerd op de bomen.

Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen zijn belangrijke voorzieningen in de leefomgeving van kinderen. Veiligheid is daarbij een belangrijk thema. Wij vinden het belangrijk dat bewoners actief betrokken worden bij de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen. De Limfa-woonwijk is één van de aandachtsgebieden in 2018

Doelstellingen