Wat gaan we ervoor doen?

Bibliotheek
De rol van de bibliotheek is de laatste jaren sterk aan het veranderen. We willen een bibliotheek die klaar is voor de toekomst en betaalbaar is. Theek 5 is hier zelf ook volop mee aan de slag. Met de verbouwing van het cultureel centrum Baarle liggen er kansen voor de bibliotheek om een nauwere samenwerking met het cultureel centrum aan te gaan zodat er een win-win situatie ontstaat. In Baarle hebben we te maken met wetgeving uit twee landen. Daarom is er een grensoverschrijdende administratieve afspraak tussen Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Theek 5. Deze loopt tot en met 2018.

Doelstellingen