Wat gaan we ervoor doen?

In de notitie: "de nieuwe koers: eigen kracht eerst" hebben wij de speerpunten geformuleerd met
betrekking tot ons cultuurbeleid. Het betreft onder andere:
- het in stand houden van een kwalitatief goede basisbibliotheek (zie taakveld 560 Media);
- het bieden van mogelijkheden voor kunstzinnige vorming en culturele activiteiten.

We geven hier invulling aan door subsidieverstrekking en het in stand houden van de culturele
accommodaties. Met MFA de Bremerpoort hebben we een adequate moderne accommodatie in Ulicoten gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren is om ook van het CCB een functionele toekomstbestendige accommodatie te maken. Daarbij geldt dat voor het toekomstig ontwerp niet het gebouw leidend is, maar de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de activiteiten: 'stenen volgen inhoud'.

Doelstellingen