Wat gaan we ervoor doen?

Hockeyveld Baarle-Nassau
Zoals bekend werken we aan de realisatie van een hockeyveld in Baarle-Nassau. Bij het opmaken van het voorstel daartoe waren de financiële consequenties voor de gemeentebegroting nog niet bekend. Daarom nemen wij vooralsnog een PM-post op. Wij verwachten die later dit jaar (=2017) te kunnen omzetten in een duidelijke raming.

Doelstellingen