Wat gaan we ervoor doen?

Sportbeleid
Momenteel hebben wij een nieuw sportbeleid in ontwikkeling. Dit heeft betrekking op zowel sportaccommodaties als sportstimulering. Hieruit kunnen nu nog niet bekende nieuwe uitgaven volgen. Daarom nemen wij hiervoor een PM-post op in de begroting 2018.

Doelstellingen