Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoering taken Participatiewet
Het aantal uitkeringsontvangers is sinds 2016 gestegen en inmiddels opgelopen tot 113 (t.a.v. 85 begin 2016). Dit zorgt voor oplopende kosten van uitkeringen en legt daarnaast ook een extra druk op de ambtelijke capaciteit die benodigd is voor de uitvoering.
We moeten rekening houden met het feit dat het aantal klanten mogelijk nog verder toe zal nemen.  De kans op een forse afname van het aantal klanten is, ook op de langere termijn, onwaarschijnlijk, vanwege de toename van relatief moeilijk bemiddelbare doelgroepen (Wajongers, ex-wsw geïndiceerden, vluchtelingen en ouderen). Bovendien neemt de complexiteit van de problematiek van de doelgroep toe en daarmee ook de tijd die benodigd is voor een goede dienstverlening aan deze doelgroep.

Doelstellingen