Wat gaan we ervoor doen?

Afvalinzameling
Een betere scheiding van het huishoudelijk afval is van groot belang. De gemeenteraad heeft haar ambitie uitgesproken voor het behalen van de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van 100 kilogram restafval per inwoner in 2020. In 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het best passende inzamelscenario, 'omgekeerd inzamelen'. Dit komt er op neer dat hernieuwbare grondstoffen aan huis worden opgehaald en het échte restafval (afval dat niet inzetbaar is als hernieuwbare grondstof) wordt ingezameld via ondergrondse wijkcontainers.
De aanbesteding van de inzameling in 2017 wordt hierop afgestemd, waar mogelijk in samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Het verschil in kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval per 1-2-2017 en de vermindering van restafval levert investeringspotentiaal op, dat kan worden ingezet om eventueel hogere kosten voor het nieuwe inzamelsysteem te compenseren. Uitgangspunt bij het invoeren van het nieuwe inzamelsysteem is dat inwoners niet meer kosten aan afvalstoffenheffing betalen dan ze de laatste jaren gewend zijn.

Doelstellingen