Wat gaan we ervoor doen?

Gemeentelijk rioleringsplan  
Het beleid en het beheer van de riolering heeft de gemeente Baarle-Nassau gezamenlijk met de gemeente Baarle-Hertog vastgelegd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). In het vGRP zijn activiteiten benoemd om de riolering te onderhouden en te verbeteren. In 2018 zal het vGRP voor de nieuwe planperiode worden vastgelegd. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de gevolgen van de klimaatomslag en de nieuwe omgevingswet.
Bij het opstellen van het nieuwe rioleringsplan wordt zoveel mogelijk samen gewerkt met de regio (SWWB/Waterkring De Baronie). Vanzelfsprekend zal bij het opstellen van het plan worden samengewerkt met de gemeente Baarle-Hertog. Met de benodigde kosten hiervoor is binnen de exploitatie rekening gehouden.

Doelstellingen