Wat gaan we ervoor doen?

In de lokale uitvoeringsnota volksgezondheid (die loopt tot en met 2018) hebben we een aantal speerpunten benoemd waarop we ons richten. Dit zijn:

- Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren
- Uitvoering geven aan initiatieven in het kader van de dementievriendelijke gemeente
- Preventieve activiteiten ondersteunen ter voorkoming van eenzaamheid onder ouderen.

Deze activiteiten krijgen ook in 2018 aandacht.

Doelstellingen