Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
310Economische ontwikkelingL92122222222
B000000
330Bedrijfsloket en bedrijfsregelingenL102830303030
B202122222323
Totaal lasten programma 3194952525252
Totaal baten programma 3202122222323
Saldo lasten en baten programma 3-12830302928

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

Diverse kleine verschillen.

L/B

2

N

Totaal

2

N