6

Verwijzingen Halt

Eenheid

Aantal per 10.000 jongeren

Bron

Bureau Halt

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

52,90

136,20

80,60

123,80

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar (een aantal van 100 betekent dat 1% van de jongeren is doorverwezen naar Halt).

7

Harde kern jongeren

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

KLPD

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Opgenomen worden personen die minimaal 12 jaar zijn en tegen wie als verdachte proces-verbaal is opgemaakt.Het aantal jeugdige (12-24 jaar), per 1.000 inwoners.

8

Winkeldiefstallen

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,50

0,80

0,80

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

9

Geweldsmisdrijven

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,70

5,30

3,80

3,80

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

10

Diefstallen uit woningen

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,20

6,80

3,80

1,50

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

3,80

3,80

2,30

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.