14

Functiemenging

Eenheid

%

Bron

LISA

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

54,30

54,20

53,80

53,90

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

15

Bruto Gemeentelijk Product

Eenheid

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Bron

Atlas voor gemeenten

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

81

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het gemeten Bruto Gemeentelijk Product, uitgedrukt in een score van 0-70. Het BGP is het aantal banen per inwoner vermenigvuldigd met de toegevoegde waarde van die banen

16

Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Bron

LISA

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

179

185,70

199,30

201

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.