35

Gemiddelde WOZ waarde

Eenheid

Duizend euro

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

261

248

243

245

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

36

Nieuw gebouwde woningen

Eenheid

Aantal per 1.000 woningen

Bron

Basisregistratie adressen en gebouwen

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4,10

9,20

Beoogde maatschappelijke effecten:

Invulling geven aan de woningbouwplanning en de huisvestingsopgaaf.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

37

Demografische druk

Eenheid

%

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

72,90

74,80

77,10

79,60

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (productieve leeftijdsgroep). Een demografische druk van 60 betekent dat op de 100 mensen uit de productieve leeftijdsgroep er 60 staan uit de niet productieve leeftijdsgroep. Als de demografische druk verbetert dan wordt het percentage lager, en als de demografische druk verslechtert dan wordt het percentage hoger.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Eenheid

Euro

Bron

COELO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

411

470

473

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente beoogd met de heffing van woonlasten het huidige voorzieningenniveau in de gemeente op minimaal hetzelfde niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten trendmatig mogen stijgen.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eenheid

Euro

Bron

COELO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

572

627

647

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente beoogd met de heffing van woonlasten het huidige voorzieningenniveau in de gemeente op minimaal hetzelfde niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten trendmatig mogen stijgen.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.