Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen

Vestigingsplaats:

Baarle-Hertog

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Vermeer

Openbaar belang:

Het verzorgen van deeltijd kunstonderwijs in muziek en woord en in andere vormen van kunstbeoefening, en het bevorderen van culturele activiteiten.

Financieel belang:

Bijdrage 2018 € 18.295

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in bestuursraad De Noorderkempen

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

€ 538

€ 516

€ 19

€ 27

-€ 22