Gemeenschappelijke Regeling Belgisch-Nederlands Grensoverleg

Vestigingsplaats:

Turnhout

Aard verbonden partij:

  Gemeenschappelijke Regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester De Hoon-Veelenturf

Openbaar belang:

Werkgroepen, adviezen, onderzoek, voorlichting en samenwerkings-voorstellen

Financieel belang:

  Bijdrage 2018 € 800

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in Algemeen Bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

€ 232

n.n.b.

€ 0

n.n.b.

n.n.b.