Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats:

Den Haag

Aard verbonden partij:

  Participatie in aandelenkapitaal

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Vermeer

Openbaar belang:

Bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare eigentijdse bank die met gespecialiseerde dienstverlening bijdraagt aan het zo laag mogelijk houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen.

Financieel belang:

  3.510 aandelen "BNG"; jaarlijkse uitkering van dividend

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

Financiële positie:

EV

EV

VV

VV

Resultaat

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

2016

€ 4,2 mld

€ 4,5 mld

€ 145 mld

€ 149 mld

€ 365 mln