(De lasten en baten m.b.t. de toeristen- en forensenbelasting worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen)

De gemeente ondersteunt en faciliteert activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten. In 2018 zijn de volgende onderwerpen actueel:

  • Uitvoering van projecten en initiatieven op het vlak van economische promotie uit de Nota Toeristisch Baarle
  • Stimuleren van biobased initiatieven
  • Subsidieverstrekking VVV
  • Beheer van ingekomen reclamebelasting t.b.v. door ondernemers en gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog overeengekomen projecten.