• Bestuursopdracht Implementatietraject vermindering regelgeving en administratieve lasten
  • Plan van aanpak juridische kwaliteitszorg in Baarle-Nassau
  • BENELUX-overeenkomst
  • Dienstverleningsconcept
  • Document 'Dienstverlening in de nieuwe organisatie'
  • Visie op de ABG-organisatie (2015)
  • Visie op de dienstverlening (2015)
  • Kwaliteitshandvest (2015)
  • Servicenormen (2015)