Ontwikkelingen in het bestuur
Het bestuur van Baarle-Nassau heeft de ambitie om zich meer als maatschappelijk en bestuurlijk partner te profileren. We willen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners in Nederland en België komen tot een uitvoeringsagenda voor de gemeentelijke toekomstvisie. Samen met Baarle-Hertog willen we betekenisvolle internationale proeftuinen opzetten om grensoverschrijdende maatschappelijke opgaven op te lossen. Dit zijn nieuwe ambities waarvoor we voorzien dat deels ook extra ambtelijke projectcapaciteit nodig is, bijvoorbeeld voor project-begeleiding, het ontwikkelen van plannen van aanpak en communicatie-instrumenten. Omdat er geen dekking aanwezig is in bestaande budgetten, nemen we hiervoor een bedrag op van € 15.000.