Binnen de kern Baarle-Nassau is al lange tijd sprake van verkeersoverlast. Om die problemen op te lossen is onderscheid gemaakt tussen de korte termijn en de langere termijn.       
Met de aanleg van de Omlegging Baarle komt een definitief eind aan de verkeersoverlast die jarenlang heeft bestaan. De aanleg van de rondweg biedt mogelijkheden om de verkeersstructuur in Baarle Nassau-Hertog te verbeteren in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en het stimuleren van de vrijetijdseconomie.
Ondertussen zijn er maatregelen genomen om ook nu al de overlast te verkleinen. Voor het vrachtverkeer is een adviesroute ingesteld.