Voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime  aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven.
Onze gemeente heeft een belangrijke positie als het gaat om toerisme en recreatie. Waar mogelijk proberen we dat te versterken.
Binnen de landbouwsector vinden op dit moment belangrijke ontwikkelingen plaats. Wij willen een goede gesprekspartner zijn voor de ondernemers die in deze sector werkzaam zijn.