Sport
Sport is meer dan vrije tijdsinvulling. Sport kan ook positieve effecten hebben voor gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, leerprestaties en uiteindelijk voor de positie op de arbeidsmarkt. De gemeente is de regisseur die ervoor zorgt, dat de maatschappij de kansen van sport maximaal kan benutten. Met de buurtsportcoaches hebben we nu ook 'het gereedschap' in handen om deze voordelen praktisch te vertalen.
Deelnemen aan sportactiviteiten zien we niet als een doel op zich, maar ook als een middel om te komen tot onze doelstellingen die genoemd zijn in het sociale domein. Het hebben van een levendig sportaanbod zorgt voor een goede basis en kan duurdere zorg (hoger in de piramide) voorkomen.  Daarom willen we onze inwoners ook stimuleren om deel te nemen aan sportactiviteiten.

Goede sportaccommodaties in alle kernen vormen een randvoorwaarde om bovenstaande ambities te kunnen realiseren. Het is de wens om voor de onlangs opgerichte hockeyclub een geschikte accommodatie te realiseren.

Kunst en Cultuur
Voor culturele activiteiten geldt hetzelfde als voor sport. Het is meer dan alleen vrije tijdsinvulling. De uitgangspunten van ons kunst- en cultuurbeleid zijn opgenomen in ons integraal welzijnsbeleid “de nieuwe koers: eigen kracht eerst!”. Het bieden van mogelijkheden voor brede ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur draagt bij aan de zelfredzaamheid en eigen kracht van onze inwoners. We vinden het daarom belangrijk dat onze inwoners zich op deze terreinen kunnen ontwikkelen, maar ook dat er gelegenheid is tot ontmoeting en dat er sprake is van een rijk cultureel leven.

Met de MFA Bremerpoort en het Cultureel Centrum Baarle beschikken de kernen Ulicoten en Baarle-Nassau beiden over een volwaardige accommodatie waarbinnen culturele, sportieve en educatieve activiteiten kunnen plaatsvinden.

Het Cultureel Centrum Baarle (CCB) is aan vernieuwing toe. Nadat het voorbereidingskrediet was verstrekt eind 2015 is in 2016  gestart met de voorbereiding van de (ver)nieuwbouw van het CCB. Dit heeft in april 2017 geleid tot een programma van eisen wat uw gemeenteraad in het GOB-plenair van juni 2017 is voorgelegd. Op voorstel van het GOB-beperkt is toen besloten de voorstudie te verbreden zodat ook de opties nieuwbouw (elders) en totaalrenovatie – naast de optie vernieuwbouw – worden onderzocht. In 2017 zal een besluit genomen moeten worden over het vervolg zodat - bij een positief besluit - 2018 benut kan worden voor het maken van een ontwerp door een architect.

De Mfa Bremerpoort is al een aantal jaren in gebruik en is zich gaan ontwikkelen als de ‘huiskamer’ van Ulicoten. Deze ontwikkeling krijgt steeds meer vorm, onder meer door een bundeling van krachten van stichting Dorpshuis Ulicoten en het dienstencentrum om (nog) meer activiteiten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van het dorp te organiseren.