In 2016 is een proces in gang gezet om de kaders van ons ruimtelijk beleid te formuleren. Die kaders zijn er op gericht om de kwaliteit van onze kernen te versterken en de kwaliteiten van het buitengebied zoveel mogelijk te behouden. Binnen de vastgestelde kaders zullen in Baarle-Nassau woningbouwprojecten worden gerealiseerd die leiden tot een kwalitatieve versterking van onze dorpen.

De ontwikkelingen binnen de agrarische sector hebben gevolgen voor het buitengebied. Met de ontwikkeling van een bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte willen wij ruimtelijke kaders formuleren voor toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied.    

De nieuwe Omgevingswet wordt gezien als instrument om het gewenste ruimtelijk beleid nog beter tot stand te brengen. Daarbij vinden wij goede samenwerking met initiatiefnemers essentieel.