Deze belasting wordt geheven van elke ondernemer die een reclame-uiting heeft binnen de bebouwde kom van de gemeente Baarle-Nassau. De opbrengst van deze belasting wordt geheel aangewend ter bevordering van de lokale economie.

In Baarle-Nassau zijn 2 zones aangewezen waarbinnen de belastingplicht geldt. De belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de bedrijfsvestiging. Tot een WOZ-waarde van € 150.000 geldt een vast tarief, daarboven wordt dit bedrag vermeerderd met een vast bedrag per € 1.000. De reclamebelasting bedraagt maximaal € 750,00 per vestiging.

Voorstel tarieven 2018

2017

2018

wijziging

Bij een WOZ-waarde t/m € 150.000:

  • Zone 1, vast bedrag

€ 150

€ 150

N.v.t.

  • Zone 2, vast bedrag

€ 75

€ 75

N.v.t.

Bij een WOZ-waarde boven de € 150.000, voor iedere € 1.000 daarboven:

  • Zone 1

€ 1,16

€ 1,16

N.v.t.

  • Zone 2

€ 0,58

€ 0,58

N.v.t.

(*) met een maximumbedrag van € 750,00.

In afwijking van de overige ongebonden heffingen is bij de reclamebelasting geen index toegepast.