De ongebonden heffingen zijn een belangrijk politiek instrument en maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijk (belasting-)beleid. De heffingsinkomsten zijn in principe vrij besteedbaar.

In de perspectiefnota 2018 is opgenomen dat in de begroting rekening wordt gehouden met een jaarlijkse stijging van de belastingopbrengsten met 3%.