De lokale heffingen zijn met € 3,2 miljoen goed voor 21% van de gemeentelijke inkomsten in Baarle-Nassau. In onderstaand overzicht zijn de inkomsten voor de jaren 2016 tot en met 2018 weergegeven. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in gebonden heffingen (aan te wenden voor doel) en ongebonden heffingen (vrij besteedbaar).

De inkomsten uit lokale heffingen nemen in 2018 met € 61.000 toe ten opzichte van 2017. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten aan OZB en bouwleges.

Heffingen

Begroot
2018

Begroot
2017

Realisatie
2016

Gebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

522.782

522.782

577.565

Bouwleges

251.811

244.550

255.730

Markten en kermissen

29.325

28.784

27.406

Principeverzoeken

30.766

29.870

35.040

Rioolheffing

504.965

504.494

475.044

Secretarieleges

103.466

103.466

122.821

Totaal Gebonden heffingen

1.443.115

1.433.946

1.493.606

Vrij besteedbare heffingen

Forensenbelasting

251.403

244.081

245.315

Hondenbelasting

38.740

37.612

38.177

OZB Niet-woningen eigenaren

372.206

361.365

363.106

OZB Niet-woningen gebruikers

225.772

219.196

212.697

OZB Woningen eigenaren

828.369

804.241

813.866

Reclame en precariobelasting

47.422

47.177

45.093

Toeristenbelasting

57.031

55.370

63.437

Totaal Vrij besteedbare heffingen

1.820.943

1.769.042

1.781.691

Totaal opbrengsten

3.264.058

3.202.988

3.275.297