Het wegbeheer wordt uitgevoerd conform de systematiek van rationeel wegbeheer. Het doel van Rationeel Wegbeheer is:

  • het verkrijgen van inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van het wegennet;
  • het opstellen van een meerjarenplanning;
  • het wegennet tegen verantwoordelijke kosten zo te onderhouden dat de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder minimaal is.

Een belangrijk aspect van rationeel Wegbeheer is dat onderhoud preventief wordt uitgevoerd: de juiste maatregel op het juiste moment, zodat kapitaalvernietiging wordt voorkomen. In de gemeenteraad van oktober 2015 is het geactualiseerde plan gepresenteerd. Op basis van dit plan bedraagt de jaarlijkse storting in de voorziening € 320.000.

In het voorjaar van 2018 wordt er weer een weginspectie uitgevoerd, die resulteert in het onderhoudsprogramma 2019 – 2028. De kosten van dat onderhoudsprogramma vormen de basis voor de hoogte van de jaarlijkse storting vanaf 2019 in de voorziening Rationeel Wegbeheer.