Het beheer van de kapitaalgoederen wegen, openbaar groen, riolering en gebouwen kost veel geld, in de lopende en de toekomstige exploitatie. Voor deze kapitaalgoederen hebben wij onderhoudsplannen opgesteld. Deze plannen actualiseren we met enige regelmaat. In deze paragraaf geven wij op de verschillende onderdelen een toelichting.

Voor de egalisatie van de kosten hebben wij (behoudens openbaar groen) voorzieningen gevormd. Voor het verloop van deze voorzieningen verwijzen wij naar het overzicht van de reserves en voorzieningen dat in deze begroting is opgenomen.