Nadat de locatie in 2017 woonrijp gemaakt is zal de grondexploitatie Nassauveste kunnen worden afgesloten. Daarbij zal wel gelden dat tot maart 2020 nog planschadeverzoeken kunnen worden ingediend, die ten laste zullen komen van het grondbedrijf.

Exploitatie

Verwachte Eindwaarde

Nassauveste

-7.738

Maaijkant, 2e fase

-250.000

Nassaulaan

-113.062

-370.799