Eind 2016/begin 2017 zijn de woningen binnen het plan Nassauveste opgeleverd. In 2017 wordt het plangebied door de gemeente woonrijp opgeleverd. Deze grondexploitatie kent een positief saldo.
Binnen het plan Ruimte voor Ruimte Nassaulaan zijn twee kavels van de gemeente gelegen. De locatie is in 2016 bouwrijp gemaakt. Na vaststelling van grondprijzen in september 2017 kan de verkoop van deze kavels opgestart worden. Deze grondexploitatie kent een positief saldo.
Eind 2015 is een geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Maaijkant 2e fase aan de gemeenteraad voorgelegd. Gezien de gewijzigde marktomstandigheden en een nieuwe planning was actualisatie nodig. Eind 2016 is de planvorming opgestart. In 2017 zal de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. De verkoop van de bouwkavels willen we in 2018 starten. Deze grondexploitatie kent een positief saldo.