In 2015 zijn de bestemmingsplannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Baarle-Nassau vastgesteld. De verkoop van de bedrijfskavels – via een projectontwikkelaar – verlopen voorspoedig, de eerste bedrijfspanden zijn reeds opgeleverd. De locatie is in 2017 woonrijp opgeleverd. Daarnaast  is in 2016 voor de hoek Kapelstraat/Smederijstraat een bestemmingsplan vastgesteld voor een aantal woonwerkkavels, waarbij wonen met een bedrijfsruimte kan worden gecombineerd.