Ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap blijft een belangrijk onderwerp. Dat kan door kavels aan te bieden voor individuele zelfbouw, maar ook via het faciliteren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
In 2017 is het project Nassauveste in Baarle-Nassau volledig opgeleverd. Dit was het eerste CPO-project in de gemeente Baarle-Nassau. Deze grondexploitatie zal naar verwachting eind 2017 kunnen worden afgesloten. Daarnaast bieden de projecten Ruimte voor Ruimte locatie Nassaulaan, het plan landgoed Hooghuys en een aantal kleinere particuliere locaties ruimte voor het zelf bouwen van een woning. Binnen het plan Ruimte voor Ruimte Nassaulaan zal de gemeente eind 2017 twee bouwkavels in de verkoop brengen.

Voor de kern Ulicoten geldt dat er een bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Dorpsstraat is vastgesteld dat in de nabije toekomst ruimte biedt voor zelfbouw. Eind 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de woonwijk Maaijkant 2e fase in Ulicoten. In 2017 zal de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. In dit plan zal ook ruimte komen voor zelfbouw. De verkoop van de bouwkavels willen we in 2018 starten.