Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
070Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsL000000
B9.1718.7229.1579.3679.5819.762
Totaal lasten000000
Totaal baten9.1718.7229.1579.3679.5819.762
Saldo9.1718.7229.1579.3679.5819.762